HASTALIK ZARARLI
HAKKIMIZDA ] Üst ] ÇEŞİTLER ] YETİŞTİRİCİLİK ] ANAÇLAR ] [ HASTALIK ZARARLI ]

 

 

Turunçgillerde Zirai Mücadele

Turunçgillerde Zirai Mücadele

Hazırlayan: Levent CİNGÖZ, Ziraat Mühendisi

Turunçgillerde Zirai Mücadele Takvimi:

 

Ocak

Uçkurutan, Turunçgil dal yanıklığı, Antraknoz ve Kahverengi meyve çürüklüğü hastalıklarına karşı ilaçlama yapılır.

Bahçede zararlı; Unlu Bit (Washington Navel Portakalı, Yafa Portakalı, Altıntop ve Limonlarda daha çok zarar yapmaktadır), Kırmızı Kabuklu Bit, Sarı Kabuklu Bitler, Yıldız Koşnili, Pas Böcüsü, Tomurcuk Akarı, Beyaz Sinek, tespit ve mücadele çalışmaları yapılır. Herhangi bir nedenle dökülen meyvelerin toplanmasına devam edilir.

 

Şubat

Bahçede zararlı tespit çalışmaları yapılır; gerekirse hasattan sonra ilaçlanır (Kırmızı ve Sarı Kabuklu Bit, Turunçgil Kırmızı Örümceği).

Turunçgil Beyaz Sineği ve yeni bir zararlı olan Turunçgil Pamuklu Beyaz. Sineği mücadelesi yapılır.

Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

Salyangozlara karşı mücadele yapılır.

Soğuk ve dondan zarar görmüş ağaçlarda budama yapılmaz. Bu tip ağaçların budanması için geriye doğru kuruma zararının durması beklenir.

Budamadan sonra Uçkurutan, Turunçgil Dal Yanıklığı, Antraknoz ve Kahverengi Meyve Çürüklüğüne karşı ilaçlama yapılır.

 

Mart

Zararlılarla mücadeleye devam edilir. Bu ayın başında Kırmızı Örümcek, ayın sonunda da Turunçgil Tomurcuk Akarı mücadelesi yapılır.

Turunçgil Nematodu tespit çalışması yapılır.

Turunçgil Beyaz Sineği, Turunçgil Pamuklu Beyaz Sineği mücadelesi yapılır.

Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

Salyangozlara karşı mücadeleye devam edilir.

Hava yalakları açılır; hava yalağına, açığa çıkan kalın köklere, ağaç gövdelerine kalın dallara %1’lik Bordo Bulamacı sürülür veya püskürtülür.

 

Nisan

Tomurcuk Akarına (çiçekler kahverengileşir, yapraklarda rozetleşme, çiçek ve meyve şekillerinde bozulmalara) karşı mücadeleye başlanır. Limon Çiçek Güvesi kontrolüne başlanır.

Unlu bit kontrolüne başlanır. Bu aydan itibaren Turunçgil Beyaz Sineği kontrolleri yapılır.

Yaprak Biti (Afit, Püseron) mücadelesi yapılır.

Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

Salyangozlara karşı mücadeleye devam edilir.

Hava yalaklarının açımı ve %1’lik Bordo Bulamacı uygulamasına devam edilir.

 

Mayıs

Zararlı (Tomurcuk Akarı, Çiçek Güvesi, Pas Böcüsü) mücadelesi yapılır.

Fidanlarda ve genç bahçelerde, Yaprak Galeri Güvesi mücadelesi yapılır.

Turuçgil Beyaz Sineği, Turunçgil Pamuklu Beyaz Sineği mücadelesi yapılır.

Turunçgil Nematodu ilaçlaması bu ay yapılır.

Bu ayın sonuna doğru gerekiyorsa koşnillere (Unlu Bit, Kırmızı Kabuklu Bit, Sarı Kabuklu Bit, Yıldız Koşnili) karşı mücadele yapılır.

Turunçgil Pamuklu Beyaz Sineği mücadelesi yapılır.

Yaprak Biti (Afit, Püseron) mücadelesi yapılır.

Kimyasal metotla yabancı ot mücadelesi yapılır.

Hava yalakları açılır, sakız temizliği yapılır.

Güneş ışığına açık olan ağaçların gövdelerine kireç badanası tatbik edilir yada kağıt sarılır.

Gövde ve dalları güneş görmeyen ağaçların gövde ve dallarında yosun ve liken oluşmuşsa %1’lik Bordo Bulamacı püskürtülür yada sürülür.

Minneola tanjelolarda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

 

Haziran

Kimyasal metotla yabancı ot mücadelesine devam edilir.

Zararlı mücadelesi (Yıldız koşnili, Pas Böcüsü, Limon Çiçek Güvesi, Kırmızı Örümcek, Harnup Güvesi, Yaprak Galeri Güvesi) yapılır.

Sakız temizliği yapılır.

Ayın ilk yarısında Turunçgil Beyaz Sineği, Turunçgil Pamuklu Beyaz Sineği mücadelesi yapılır.

Bahçede Turunçgil Nematodu tespit edilmişse ilaçlaması bu ay yapılır.

Gövdenin güneş zararından korunmasına, kireç badanası tatbik ederek ya da kağıt sararak devam edilir.

Gövde ve dallardaki yosun ve liken oluşumlarına %1’lik Bordo Bulamacı sürülür yada püskürtülür.

Minneola Tanjelolorda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

 

Temmuz

Kimyasal metotla yabancı ot mücadelesine devam edilir.

Zararlı mücadelesine devam edilir (Harnup Güvesi, Yaprak Galeri Güvesi, Pas Böcüsü, Limon Sıçanı).

Gövdenin güneş zararından korunmasına; kireç badanası tatbik ederek yada kağıt sararak devam edilir.

Gövde ve dallardaki yosun ve liken oluşumlarına %1’lik Bordo Bulamacı sürülür yada püskürtülür.

Yere dökülen meyvelerde taşlaşma (Impietratura) virüs hastalığı aranır.

Uçkurutan hastalığı görülen dallar budanır.

Minneola Tanjelolorda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

 

Ağustos

Zararlı mücadelesine devam edilir (Turunçgil Beyaz Sineği mücadelesinde bu ayın 2.yarısında ilaçlama yapılır).

Akdeniz Meyve Sineği kontrolüne bu ayın sonundan itibaren başlanır.

Uçkurutan hastalığı görülen ağaçlarda kuru dal budamasına devam edilir.

Gövdenin güneş zararından korunmasına kireç badanası tatbik ederek yada kağıt sararak devam edilir.

Gövde ve dallardaki yosun ve liken oluşumlarına %1’lik Bordo Bulamacı sürülür yada püskürtülür.

Minneola Tanjelolorda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

 

Eylül

Zararlı (Harnup Güvesi, Koşniller ve Akarlar) mücadelesi yapılır.

Akdeniz Meyve Sineği kontrolü yapılır, gerekiyorsa mücadele edilir.

Kimyasal yolla yabancı ot mücadelesine devam edilir.

Minneola Tanjelo’nun Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

 

Ekim

Zararlıların (Koşniller, Akdeniz Meyve Sineği, Yaprak Biti, Yaprak Piresi, Fare ve diğer kemirgenler) mücadelesi yapılır.

Virüs ve virüs benzeri hastalıkların kontrolü yapılır.

Impietratura (Taşlaşma), Stubborn (Palamutlaşma) en fazla Navel grubu portakal ve altın toplarda görülür.

Etkili ve sürekli yağışlar başlamışsa, meyvelerin kahverengi çürüklük hastalığına yakalanmasını önlemek amacıyla yerden 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan etek dallara %1’lik Bordo Bulamacı veya bu patojene etkili hazır preparatlardan biri uygulanır.

Soğuk ve dondan korunma aygıtları bahçeye yerleştirilir.

Bu aydan itibaren don, dolu ve fırtınalardan sonra Uçkurutana karşı koruyucu ilaçlama yapılır.

Minneola Tanjelo’nun Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

 

Kasım

Uçkurutan, Antraknoz, Turunçgil dal yanıklığı ve Kahverengi Meyve Çürüklüğü hastalıklarından korunmak için %1’lik Bordo Bulamacı uygulanır.

Akdeniz Meyve Sineği mücadelesine son verilir.

Dökülen meyveler bahçe dışına çıkarılıp imha edilmelidir.

Virüs ve virüs benzeri hastalıkların kontrolü sürdürülür.

 

ARALIK

Kış ilaçlaması için gerekli hazırlıklar yapılır.

Dökülen meyveler bahçe dışına çıkarılıp yok edilmelidir.

Fare ve diğer kemirgenlerle mücadeleye devam edilir.

Limonlarda, Kahverengi Meyve Çürüklüğü, gövde zamklanma hastalığına karşı kontrol ve mücadele yapılır.