ÇEŞİTLER
HAKKIMIZDA ] Üst ] [ ÇEŞİTLER ] YETİŞTİRİCİLİK ] ANAÇLAR ] BUDAMA ] HASTALIK ZARARLI ] BAKIM ] SİSTEMATİĞİ ]

 

 

Kayısı Fidanı Çeşitlerimiz

Alyanak (SOFRALIK)

İzmir’in erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaç şekli yayvan olup, kuvvetli büyür. Ağaç verimliliği yüksektir. Meyveler 30-45 g ağırlığında, basık oval şekilli, meyve et rengi turuncu olup, kuvvetli şekilde kırmızı yanak oluşturur. Meyveleri mayhoş, yumuşak dokulu, SÇKM miktarı % 12-14, çekirdeği acı ve meyve etine yapışık değildir. Malatya şartlarında Haziran sonu-Temmuz ayının birinci haftasında olgunlaşır.

 

Apricos (SOFRALIK)

Iğdır ve Kağızman bölgesinin sofralık kayısı çeşididir. Bu çeşidin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Ermenistan’da bu çeşide Erevani denmektedir. Yayvan taçlı fakat çok kuvvetli büyüyen ağaçlar meydana getirir. Meyve şekli eliptiktir. Meyve oldukça iri olup, ortalama meyve ağırlığı 50-60 g arasında değişir. Meyve kabuk ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı ve meyve et dokusu orta sertlikte olup meyveler belirgin şekilde simetriktir. Çekirdekleri uzun şekilli, tatlı ve meyve etine yapışık değildir.

 

Hacı Haliloğlu (KURUTMALIK)

Meyveleri orta irilikte, 25 g ila 35 g kütlesinde, meyve şekli oval, simetrik, meyve kabuk rengi (L65.59 a+9.54 b+41.4) ve et rengi sarı, kırmızı yanak oluşturma eğilimindedir (Şekil 1). Meyve kabuğu incedir. Meyvelerin yola dayanımı iyidir. Meyve eti sert dokuludur. Meyve az sulu, çok tatlı, aromalı, pH 4,5 ila 4,8, SÇKM içeriği  % 24 ila % 28 ve toplam asitlik % 0,20 ila % 0,40’dır.

Çekirdek şekli oval, 1,7 g ila 2,2 g kütlesinde, tatlı ve meyve etine yapışık değildir.

 

Malatya’nın en önemli kurutmalık kayısı çeşididir. Bölgede yaygın olarak yetiştirilmekte ve kayısı ağaç varlığının %70-75’ini oluşturmaktadır. Ağaçları yüksek boylu, dik, dalları yayvan, çok kuvvetli ve çabuk büyür. Kuvvetli ve sulanan topraklarda her yıl ürün verir. Verimi orta, dona, kurağa, monilya ve çil hastalıklarına karşı duyarlıdır. İyi bakılmayan ağaçlar periyodisite gösterme eğilimindedir. Meyveleri orta irilikte, 25-30 g ağırlıkta, meyve şekli oval, simetrik, meyve kabuk ve et rengi sarı, sert dokulu ve kırmızı yanak oluşturma eğilimindedir. Meyve kabuğu ince, meyvelerin yola dayanımı iyidir. Meyve az sulu, çok tatlı, aromalı, SÇKM’si yüksektir. Bu özellikleri nedeniyle son yıllarda Hacıhaliloğlu çeşidi sofralık kayısı olarak da iç ve dış pazarlara gönderilmektedir.

 

Proyma (SOFRALIK)

Meyve şekli basık-yuvarlak, 20 g ila 25 g kütlesinde ve meyve simetrik iki parçadan oluşmuştur. Meyve kabuk rengi turuncu (L56.73 a+11.49 b+38.90), et rengi sarıdır. Meyve az tatlı ve yumuşak dokuludur. SÇKM içeriği % 14 ila %15, pH 3,6 ila 3,9 ve toplam asitlik % 1,2 ila % 1,5 arasında olmalıdır.

Çekirdek yuvarlak şekilli, tatlı, 1,6 g ila 2,0 g kütlesinde ve meyve etine yarı bağlıdır.

 

Royal (SOFRALIK)

Fransa’nın erkenci sofralık kayısı çeşididir. Ağaçları yayvan şekilli ve orta kuvvettedir. Meyve şekli oval ve meyve ağırlığı 30-40 g arasında değişir. Meyve eti yumuşak dokulu ve az tatlıdır. Meyvenin karın çizgisi belirgin ve simetrik iki parçadan oluşur. Meyve kabuk (L58.20 a+14.44 b+37.51) ve et rengi turuncudur. Çekirdekleri oval şekilli, 2.1-2.4 g ağırlığında, tatlı ve meyve etine az bağlıdır. SÇKM miktarı % 15-17, pH 3.2-3.5 ve toplam asitlik % 1.5-2.0’dır. Meyveleri Malatya şartlarında Haziran ayı sonlarında olgunlaşır.

 

Şekerpare (SOFRALIK)

Ağaç şekli yayvan olup, kuvvetli büyür. Ağaçları yüksek verimlidir. Meyve ufak, 25-30 g ağırlığında, oval şekilli, meyve kabuk ve et rengi sarıdır. Meyve tatlı, et dokusu orta sertlikte olup, meyveler belirgin şekilde kırmızı yanak oluşturur. Meyve kabuğu paslı ve beneklidir. Yuvarlak şekilli, çekirdekleri tatlı olup, meyve etine yapışık değildir.

 

Precoce de Thryinthe (SOFRALIK)

Erkenci bir Yunan çeşididir. Sofralık bir çeşit olup, ağaçları kuvvetli ve oldukça verimlidir. Meyveleri iri, uzunca şekilli ve oldukça dayanıklıdır. Meyve kabuğu açık portakal sarısı ve kırmızı yanaklıdır. Meyve eti koyu turuncu renkte, meyve suyu kalitesi orta derecededir. Çekirdeği acı, orta uzun şekilli ve ete yarı yapışıktır.

alyanak

aurora

bebeco

kabaaşı

roksana

tokaloğlu

 

 

Alatayıldızı Kayısı Çeşidimiz

Alatayıldızı Kayısı Çeşidimiz

Çağataybey Kayısı Çeşidimiz

Çağataybey Kayısı Çeşidimiz

Çağrıbey Kayısı Çeşidimiz

Çağrıbey Kayısı Çeşidimiz

Dr. Kaşka Kayısı Çeşidimiz

Dr. Kaşka Kayısı Çeşidimiz

Şahinbey Kayısı Çeşidimiz

Şahinbey Kayısı Çeşidimiz