BUDAMA
HAKKIMIZDA ] Üst ] ÇEŞİTLER ] YETİŞTİRİCİLİK ] ANAÇLAR ] HASTALIK ZARARLI ] [ BUDAMA ] DÖLLENME ] HASAT ]

 

 

BUDAMA

Eriklerde birisi şekil budaması diğeri de mahsul budaması olmak üzere iki tip budama uygulanır. P. cerasifera ve P. salicina çeşitleri genellikle yayvan büyüme eğiliminde olduklarından bunların genç ağaçlarına Goble şekli daha uygun gelmektedir. Avrupa erikleri ise daha çok dik veya yayvan geliştiklerinden bunlara da Değişik doruk dallı şekil verilmelidir.

Mahsuldar eriklerde mümkünse her yıl, değilse iki yılda bir budama yapılmalıdır. Budama esnasında eriklerde çiçek tomurcuklarının daha çok iki yaşlı dallar ile buket dallar üzerinde oluştuğu unutulmamalıdır.

Japon erikleri daha çok çiçek tomurcuğu oluşturduklarından bunlarda budama biraz daha sert uygulanmalıdır. Böylece budamanın meyve seyreltmesine katkısı olur. Japon eriklerinde buket dalı sayısı fazla olduğundan 3-4 yılda bir daha sert bir budama ile çok sayıda yeni sürgünlerin teşekkülü sağlanmalıdır.

Meyve seyreltmesi:Erik çeşitlerinin büyük kısmında meyve tutumu istenenden çok fazladır. Özellikle Japon erikleri ile bazı can eriklerinde bir çiçek tomurcuğundan 1-3 çiçek meydana geldiğinden aşırı yüklenme olmaktadır. Böyle çeşitlerde meyve seyreltmesi zorunludur. Seyreltme elle ya da kimyasal maddelerle yapılır.

Erik meyveleri küçük olduğundan elle seyreltme oldukça masraflıdır. Geç olgunlaşan çeşitlerde elle seyreltme Haziran dökümünden sonra uygulanmalıdır. Diğerlerinde ise genç meyve dökümü sona erince yapılmalıdır. Yeşil erik olarak tüketilen can eriklerinde ağaçlardaki meyveler fasılalı olarak hasat edildiğinden her meyve toplam seyreltme yerine geçer.

Eriklerde kimyasal maddelerle seyreltme elmalardaki kadar başarılı olmamıştır. Kimyasal maddelerin bir kısmı DNOC li bileşiklerdir. Bu etkili maddeye sahip Elgetol ağaçlara %70-80 çiçeklenme devresinde püskürtülür. Bundan başka bu amaçla kireç sülfür de denenmiştir. Bu kimyasal madde % 6-7 konsantrasyonunda ve % 50-60 çiçeklenme safhasında ağaçlara atılır.